Песнички сусрети деце и младих Чукарице, 1.12.2015.