Екскурзија петог разреда, Сремски Карловци, Нови Сад, 16.10.2012.