ВРШЊАЧКИ ТИМ


Вршњачки тим је основан у оквиру пројекта "Школа без насиља" и има улогу да организује акције превенције насилничког понашања, као и да учествује у решавању конфликтних ситуација и свакодневних проблема ученика који се тичу понашања и комуникације.
 
 
Вршњачки тим је формиран од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Свако одељење има по једног или два главна представника и једну замену (за случај да оба представника нису у школи одређеног дана), члан замене има право и обавезу да учествује у свим активностима вршњачког тима. Све укупно броји 38 ученика


Чланови вршњачког тима 2013/2014


 
Чланови вршњачког тима 2012/2013
 


Вршњачки тим у школској 2013/2014. године се одржава сваког четвртка седми час када су ученици пре подне на настави и у 12.00 часова кад су у после подневној настави у просторијама школске библиотеке, а координатор ВТ је Маја Вукићевић.


Шта је вршњачки тим?
 

 
 

 
 

РАДИОНИЦЕ:

радионица-7

радионица-8

радионица-9

радионица-10

радионица-11

радионица-12