ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 
Слике

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда основне школе (од првог до четвртог разреда) и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају других могућности за збрињавање своје деце, пошто су њихове школске обавезе, по правилу, краће од радног дана родитеља. У зависности од интересовања родитеља, поједине школе обезбеђују продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Наша школа је обезбедила продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда. Школама је остављена могућност да рад у овој области планирају у складу са својим потребама и могућностима. Рад у боравку обухвата одмор за децу, ручак, израду домаћих задатака, као и уметничке и спортске активности које су предвиђене програмом школе за продужени боравак. За рад са децом у продуженом боравку ангажовани су професори разредне наставе, који су у току свог образовања припремљени за овај вид активности.
 
Оријентациони план и програм школе о раду учитеља у продуженом боравку садржи области и теме које би требало да се обрађују, временски распоред и носиоце активности. Основне области рада обухватају активности ликовног, музичког, литерарно-драмског стваралаштва, као и спортско-рекреативне активности. Као посебан вид активности предвиђене су различите друштвене игре и забава.
 
Продужени боравак се изводи у посебно за то намењеним и опремљеним учионицама. Временска организација продуженог боравка је флексибилна, како у погледу редовности похађања, тако и у погледу дужине времена које дете проведе у току дана. У оваквим околностима, ангажовање учитеља своди се на помоћ у изради домаћих задатака и чување деце, док се остали садржаји реализују повремено, у зависности од тренутних услова и личне иницијативе учитеља.
 
Продужени боравак је занимљив и подстицајан за децу, с једне стране, али и помаже родитељима око збрињавања деце и успешнијег испуњавања њихових школских обавеза, с друге стране.  Васпитни рад у продуженом боравку представља посебну прилику да школа изврши шири утицај на дете од оног који омогућава редовна настава. Дужи боравак у школи омогућава интензивнију и непосредну комуникацију између деце, као и између деце и учитеља. У оваквим околностима, школско учење има шансу да се чвршће и смисленије повеже са животом изван школе, превазилазећи апстрактност знања која школа нуди, а што се сматра једним од њених главних недостатака.
 
Продужени боравак је место у којем деца, осим што се друже и заједнички проводе време, читају, пишу домаће задатке, вежбају, учествују у ликовним и музичким радионицама, посећују културне манифестације везане за празнике и важније датуме.

 
Рад у продуженом боравку одвија се према предвиђеном плану и програму који обухвата:
 • Поштовање индивидуалних и заједничких интереса ученика
 • Развијање радних навика код ученика
 • Развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученика
 • Васпитање здраве социјално прилагођене и емоционално стабилне особе
 • Помоћ родитељима у васпитању и образовању њихове деце
 
 
 
Продужени боравак је необавезни облик непосредног васпитно образовног рада који се проводи изван редовне наставе и има своје педагошке, васпитне, здравствене и социјалне вредности. Организовани самостални рад произилази из наставног програма, а методе рада учитеља и ученика идентичне су методама рада из редовне наставе. Програм продуженог боравка спроводе учитељи.
 
Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, договорно, свеобухватно и интегрисано. Заједно сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке, појединачне индивидуалне разговоре са родитељима.
 
Реализација:
 • Задовољство ученика, напредак у васпитним, образовним и социјалним остварењима
 • Задовољство родитеља, остварење блиске и квалитетне сарадње са школом
 • Задовољство учитеља, мотивисаност за рад, успешна сарадња са родитељима, одговорно извршавање образовних и васпитних обавеза према ученику.
 
 
Активности:
 • Релаксација после наставе
 • Писање домаћих задатака
 • Одмор уз слушање музике
 • Читање бајки
 • Стална комуникација, праћење рада, активности и развоја ученика
 • Педагошко-психолошко деловање
 • Стални разговори са родитељима
 
 
Професори разредне наставе који раде у продуженом боравку су:
 • Марина Стокућа (Марија Стокућа)
 • Гордана Карановић
 
Радно време боравка је:
 • У ПРЕПОДНЕВНОЈ смени од 07:00 до 14:00 h
 • У ПОСЛЕПОДНЕВНОЈ смени од 11:30 до 17:00 h.
 
КАДА СМО ПРЕ ПОДНЕ У БОРАВКУ, А ПОСЛЕ ПОДНЕ НА НАСТАВИ
(радно време од 07:00 до 14:00)
07:00 – 08:30    долазак ученика у боравак
08:30 – 09:00    доручак
09:00 – 10:00    планирана активност
10:00 – 12:00     израда домаћих задатака
12:30 – 13:00      ручак
13:00 – 13:40      слободно време
13:40                      одлазак на наставу
 
 
КАДА СМО ПОСЛЕ ПОДНЕ У БОРАВКУ, А ПРЕ ПОДНЕ НА НАСТАВИ
(радно време  од 11:30 до 17:00)
        
11:30                      долазак ученика у боравак
11:30 – 13:00      слободно време
13:00 – 13:30     ручак
13:30 – 15:30     израда домаћих задатака

15:30 – 17:00     планирана активност, слободно време
 
 
У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ИДУ УЧЕНИЦИ
од 
I  до IV разреда.
 
  Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај