Енглески језикШколско такмичење:

1.     МИЛАН НИКОЛОВСКИ VIII/1
2.     ЈОВАНА ВАВИЋ VIII/3
3.     ИВАН ШИЈАКОВИЋ VIII/1
4.     КАТАРИНА РИСТИЋ VIII/1
5.     НЕМАЊА ЈОСИПОВИЋ VIII/1
6.     НИКОЛА РАДОВИЋ VIII/3
7.     ЈАСМИНА ИЛИЋ VIII/1
8.     НАТАЛИЈА СИМИЋ VIII/3