БиологијаУченици за општинско такмичење:


V разред

 1. Ана Вучић V/1  - Даница Грубић
 2. Младен Милчић V/3  - Даница Грубић
 3. Маслар Душан V/4  - Даница Грубић
 4. Матија Бојанић V/2 - Десимирка Станојевић
 
 


VI разред

 1. Стефан Гавриловић VI/1  - Даница Грубић
 2. Марина Марјанов VI/1  - Даница Грубић
 3. Ивана Перовић VI/2 - Десимирка Станојевић
 4. Михајло Миличевич VI/4 - Десимирка Станојевић
 


 
VII разред

 1. Крстић Димитрије VII/1  - Даница Грубић
 2. Дејана Митровић VII/3  - Даница Грубић
 3. Богдан Шошевић VII/4 - Десимирка Станојевић
 4. Марија Илић VII/4 - Десимирка Станојевић
 


 
VIII разред

 1. Костић Константин VIII/3  - Даница Грубић
 2. Маја Гајић VIII/3  - Даница Грубић
 3. Невена Ђуровић VIII/4  - Даница Грубић
 4. Сара Ђоровић VIII/2 - Десимирка Станојевић