Шта је вршњачки тим?Вршњачки тим није неформално формирана група деце. Напротив то треба да постане тим који карактеришу: заједнички циљеви, исти вршњачки интереси, добри односи и комуникација, сарадња, међусобна подршка и разумевање.


Циљ постојања Вршњачког тима јесте промоција вредности: толеранција, једнакост, заједништво, сарадња. Да би то могли да обављају чланови вршњачког тима кроз едукативне радионице треба да стекну вештине и знања која ће им помоћи да организују школске акције, да негују и развијају атмосферу подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су изложени насиљу, да промовишу и заговарају права оних који су изложени насиљу, а такође и да у “кризним ситуацијама” у погледу насиља мотивишу остале ђаке да се укључе у спречавање насиља. Циљ проjекта је да ученици науче да не подржавају насиље и да га, уколико je могуће спрече. То би допринело да се школа учини сигурнијим местом у коме ће свима бити пријатније, као и да се ученицима пружи могућност да учествују у доношењу неких одлука које се тичу њих самих. Улога вршњачког тима је од велике важности.

Представници вршњачког тима су били предложени на нивоу одељењских заједница. Чланови тима су ученици који су тимски играчи, креативни и конструктивни, у добрим су односима са највећим бројем ученика, не испољавају насилно понашање, стрпљиви су и толерантни, а такође уживају поверење осталих у одељењу.

Рад на оснаживању вршњачког тима почео је да се одвија у првом полугодишту. Овакав рад оснажује вршњачки тим стицањем знања и вештина које ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију друштвених вредности – сарадње, међусобне подршке, здравих животних стилова а самим тим и смањења насиља у школи.

Чланови вршњачког тима ће мотивисати остале ученике у одељењу да се укључе у спречавање насиља.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај