ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Одлука о додели уговора за исхрану ученика
 


План јавних набавки за 2022. годину


ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 
Позив за подношење понуда
 
Конкурсну документацију
 
Одлука


Oбавештење о додели уговора за исхрану
План јавних набавки за 2021. годину
 


ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив за подношење понуда
 
Конкурсну документацију

Одлука
План јавних набавки за 2020. годину Основна школа "Душко Радовић"


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Позив
 
Конкурсна документација
 
Одлука

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ

Позив
 
Конкурсна документација
 
Одлука

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВА У ПРИРОДИ
 
Позив
 
Конкурсна документација
 
Одлука


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 03/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 03/19

 


ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Позив

Конкурсна документација


ОдлукаЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ - КРОВ

Позив

Конкурсна документација

Одговор

Одлука
 


План јавних набавки за 2019.годину


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ

Позив

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 23.11.2018. до 12.00 часова. Отварање понуда је истог дана у 13.00 часова.


Одлука
 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВА У ПРИРОДИ

Позив

Конкурсна документација

Рок за подношење понуда је 23.11.2018. до 12.00 часова. Отварање понуда је истог дана у 13.00 часова.

ОдлукаЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив

Конкурсна документација

Одлука


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/18


Јавна набавка - УСЛУГА ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ

Позив

Конкурсна документација


Одлука

Јавна набавка - ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ, 18.10.2017.


Позив

Конкурсна документација


Одлука


Јавна набавка - РАДОВИ НА КУЛТИВИСАЊУ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, 12.10.2017.

Позив

Конкурсна документација


Одлука 1
Одлука 2
 


Јавна набавка - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 25.6.2017.


Позив

Конкурсна документација


Одлука 1

Одлука 2

Одлука 3

 


Јавнa набавка – Услуга достављања припремљених оброка у школу, 02.12.2016.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА САНИРАЊУ БЕТОНСКОГ ПЛАТОА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ИЗМЕЊЕНА КОКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
JAВНА НАБАВКА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Одлука 1
Одлука 2
Одлука 3
План јавних набавки за 2016. годину

 


ЈАВНА НАБАВКА – ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Одлука о додели уговора 1
Одлука о додели уговора 2
Одлука о додели уговора 3


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА САНИРАЊУ ПРИЛАЗНИХ СТАЗА ШКОЛЕ 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
Одлука о додели уговора 1
Одлука о додели уговора 2
Одлука о додели уговора 3

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ, 28.08.2015.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ОДЛУКА 1
ОДЛУКА 2
ОДЛУКА 3
ОДЛУКА 4
ОДЛУКА 5
ОДЛУКА 6
ОДЛУКА 7
ОДЛУКА 8
ОДЛУКА 9
ОДЛУКА 10
ОДЛУКА 11
ОДЛУКА 12
ОДЛУКА 13
ОДЛУКА 14
ОДЛУКА 15


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ


JAВНА НАБАВКА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ, 29.12.2014.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 03/14


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:

ПАРТИЈА 1
ПАРТИЈА 2
ПАРТИЈА 3
ПАРТИЈА 4
ПАРТИЈА 5
ПАРТИЈА 6
ПАРТИЈА 7
ПАРТИЈА 8
ПАРТИЈА 10
ПАРТИЈА 11
ПАРТИЈА 13


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ (УСЛУГА КЕТЕРИНГА), 21.10.2014


ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 


 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај