УПИС ПРВАКА 2018/19

Датум: 05. Mart 2019 23:31 Категорија: Новости


Поштовани родитељи,

Према Закону о основама  система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2019/2020. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2012. године до краја фебруара 2013. године.

Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2013. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину ће се обавити у периоду од
01.04.2019. до 31.05.2019. (у изузетним случајевима и до 31.08.2019. године).
 

За упис потребно је прибавити:
1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;
2. Потврда о здравственом стању детета;
3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте):
4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.
 
Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета код педагога школе.
Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.
Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).
Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.
Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.


СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај