Осигурање ученика

Датум: 20. Oktobar 2020 22:28 Категорија: Новости

Документација везана за осигурање ученика од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2020/2021. годину, “АМС осигурање” а.д.о. Београд:  
 
Полиса осигурања број 7104616
 
Предуговорне информације и потврда о уручењу предуговорних информација
 
Потврда о закљученом осигурању
 
Опште услове за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)  
 
Посебне услове за осигурање ученика и студената за случај хируршке интервенције као последице несрећног случаја (незгоде)  
 
Допунске услове за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)  
 
Допунске услове за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја (незгоде)  
 
Табела инвалидитета

Одштетни захтев

Изјава о начину исплате надокнаде

 
Упутство за пријаву несрећног случаја (незгоде) код осигурања ученикаПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај