Осигурање ученика, 2021/2022

Датум: 26. Oktobar 2021 16:47 Категорија: Новости

Документација везана за осигурање ученика од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2021/2022. годину, “АМС осигурање” а.д.о. Београд:

Полису осигурања број 7105348
 
Предуговорне информације и потврду о уручењу предуговорних информација
 
Потврду о закљученом осигурању
 
Опште услове за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)  
 
Посебне услове за осигурање ученика и студената за случај хируршке интервенције као последице несрећног случаја (незгоде)  
 
Допунске услове за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)  
 
Допунске услове за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја (незгоде)  

Табелу инвалидитета
 
Упутство за пријаву несрећног случаја (незгоде) код осигурања ученика
 
Списак документације за пријаву несрећног случаја

Одштетни захтев - Пријаву несрећног случаја (образац)  и  инструкцију за плаћање – Пријава штетеПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај